Jeugdbeweging Jamaswapi

Geschiedenis

De geschiedenis van Jamaswapi

1961

Voor de geboorte van onze jeugdgroep gaan we terug in de tijd naar het jaar. Elke zaterdagnamiddag kwamen de misdienaars van Onze Lieve Vrouw o/d Dijle samen, in afwachting van de zaterdagavondmis, om met mekaar een balletje te stampen.

1962

Op 1 juli 1962 gingen de sportieve misdienaars voor het eerst op kamp, en dit voor tien dagen naar Westerlo met een veertigtal jongens. Degene die het hele jaar geen enkele eucharistieviering gemist had, mocht zelfs gratis mee op bivak.

1972

En zo werd het een traditie: elke zaterdag was er een bijeenkomst van 14u. tot 16.30u. met steeds voetbal als populairste activiteit. Het kamp vond telkens plaats van 1 tot 11 juli. Dit ging zo door, jaar na jaar. 1972 was een “heilig jaar” voor onze jeugdgroep. Voor het eerst konden er meisjes mee deelnemen aan de zaterdagnamiddagvergaderingen. Er kwam meer variatie in de activiteiten en de “misdienarengroep” was een echte jeugdgroep geworden. Een echte naam had deze groep echter nog niet gekregen.

1974

JAn, MArc, SWA en PIet waren de jongens die in 1974 de naam van hun discobar doorgaven aan hun favoriete jeugdgroep. Jeugdgroep JAMASWAPI was geboren! De discobar organiseerde nog steeds TD’s in het Mechelse waarvan de opbrengst steevast naar de jeugdgroep ging.

1974

Het aantal leden nam sterk toe, evenals het aantal activiteiten en nevenactiviteiten. In 1988 zag men mede daarom de noodzaak om een V.Z.W. op te richten. Deze hield haar eerste vergadering op 20 januari. De jeugdgroep was enorm uitgebreid en werd daarom in verschillende takken opgesplitst waarvan onze jeugdwerking de basis is én blijft. Elke tak kreeg een eigen verantwoordelijke, om de werking van de jeugdgroep zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Elke maand werd er vergaderd en dit is nog steeds de dag van vandaag het geval.

2001

Jongeren van vandaag maken dagelijks gebruik van het internet. Aangezien Jamaswapi deel wil uitmaken van hun leefwereld was één van de volgende logische stappen in onze geschiedenis deze van een eigen stek op het wereldwijde web. Sinds 2001 kunnen onze leden en sympathisanten er terecht voor bijna alles wat met onze jeugdgroep te maken heeft. Zo kunnen we de banden tussen de leden en oud-leden, nog beter smeden … want hoe je het draait of keert; “eens er van geproefd, blijft Jamaswapi toch een beetje in je genen zitten!”