Jeugdbeweging Jamaswapi Iedere zondag van 14:00 tot 16:30

Formules terugbetaling mutualiteite

Formules terugbetaling mutualiteite

Chirstelijke Mutualiteit (CM):

Wat?

 • ʻCM-fit & funʼ. Zij komen tegemoet in kosten zoals lidgelden en deelnamekosten, met een maximum van € 20,00 per persoon per jaar.

Voorwaarden?

 • Je moet jonger zijn dan 24 jaar
 • Aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging

Hoe?

 • Een aanvraag tot tegemoetkoming gebeurt aan de hand van een kopie van de lidkaart van de jeugdbeweging of van het rekeninguittreksel met de betaling van het lid- of kampgeld. Kleef altijd een gele klever op de kopie en bezorg die via één van de CM-brievenbussen.

Liberale Mutualiteit (LMPA):

Wat?

 • Er wordt een tussenkomst verleend van € 2,00 per overnachting gedurende maximum 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen tussen 5 en 19 jaar.

Voorwaarden?

 • Tussen 5 en 19 jaar oud zijn
 • Aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging

Vlaamse en Neutrale Mutualiteit (VNZ):

Wat?

 • Kinderen tot en met 18 jaar krijgen éénmaal per kalenderjaar een kampvergoeding van € 30,00

Voorwaarden?

 • Jonger dan 18 jaar. Enkel voor bos-, sneeuw- en zeeklassen en jeugd-, sport-, computer- en taalkampen
 • Aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ):

Wat?

 • De tussenkomst van OZ501 bedraagt tot €5,00 per dag
 • De tussenkomst kan echter nooit meer dan 20 dagen per persoon per kalenderjaar bedragen. .

Voorwaarden?

 • In regel zijn met de OZ501-bijdragen comfort of standaard.

Belgische Overheid

Wat?

 • Sinds enkele jaren is het mogelijk om kampgelden, alsook sportkampen en kinder-opvang, terug te trekken van de belastingen. De regering betaald hierbij maximum € 11,20 per kind per dag terug

Voorwaarden?

 • Je moet jonger zijn dan 12 jaar
 • Aangesloten bij een erkende jeugdbeweging

Hoe?

 • Op uw belastingsformulier moet u het totaalbedrag invullen onder de code 1384-71 van vak VII. U heeft hiervoor wel een fiscaal attest nodig.